สมอ. บุกทลายโรงงานผลิตปลั๊กพ่วงย่านสมุทรสาคร พบสินค้าไม่ได้มาตรฐานยี่ห้อ CKL , ST , CAT , เอส.ไอ.เอส , J.J. ELECTRONICS , PT ELECTRONICS รอจำหน่ายกว่า 12,000 ชิ้น และชิ้นส่วนอุปกรณ์รอประกอบกว่า 100,000 ชิ้น รวมมูลค่ากว่า 17 ล้านบาท

24 พ.ค 2562

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สมอ. ได้รับแจ้งเบาะแสจากผู้ประกอบการว่า มีโรงงานย่านสมุทรสาครลักลอบผลิตชุดสายพ่วง หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ปลั๊กพ่วง แบบที่พบจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไป และร้านจำหน่ายสินค้า 20 บาท จึงส่งทีมเฉพาะกิจ ของ สมอ. เข้าตรวจสอบเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา พบสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานประกอบแล้วเสร็จรอการจำหน่ายจำนวน 12,049 ตัว มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท สมอ. จึงดำเนินการยึดอายัดสินค้าดังกล่าวไว้ทั้งหมด นอกจากนี้ ยังตรวจสอบพบชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้ารอการประกอบเป็นปลั๊กพ่วงอีกกว่า 100,000 ชิ้น มูลค่ากว่า 17 ล้านบาท จึงยึดอายัดไว้ห้ามเคลื่อนย้ายและนำไปใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปประกอบเป็นปลั๊กพ่วงได้อีก