รองปลัด สุรพล นำคณะจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศึกษาดูงานการผลิตเครื่องขจัดฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ PM 2.5 จ.สมุทรสาคร

25 พ.ค 2562

วันนี้ (25 พฤษภาคม 2562) เวลา 11.00 น. นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ แก้วสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศึกษาและวิจัย มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีนายชัยมงคล เสนาสุ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายนิรันดร วงษ์จิ๋ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม นายกนกศักดิ์ มุธิโต รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร นายธำรงค์ สว่างเดือน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา นายสมชาย ท่าตะเคียน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงานการผลิตเครื่องขจัดฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ PM 2.5 ณ บริษัทชัยมนัสบอดี้ จำกัด อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

 

ทั้งนี้นายมนัส ชัยสวัสดิถานนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายมานพชัย สวัสดิถานนท์ ผู้จัดการโรงงานได้ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายขั้นตอนการผลิตและพาเยี่ยมชมระบบการทำงานของเครื่องขจัดฝุ่นละอองฯ ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสปีมหามงคล พุทธศักราช 2562 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการออกแบบและก่อสร้าง เครื่องขจัดฝุ่นละอองฯ ขึ้นเพื่อรองรับปัญหาที่จะเกิดในคราวต่อไป จำนวนกว่า 400 เครื่อง ภายใต้ "โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ"

 

https://gopro.com/v/kVz0dQ