วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2562 15:21

อุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการประกอบอาชีพเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นางลินจง พูลบูลย์ อุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นางสาวพรทิพย์ ทองชื่น หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้คำปรึกษาแนะนำด้านการประกอบอาชีพเสริม การเลือกซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่มีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และบริการน้ำกระเจี๊ยบ แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงานตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 5 ณ วัดสุวรรณโคตมาราม (วัดคลองมอญ) หมู่ที่ 4  ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท  โดยมีนายสำราญ นันทนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน