วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2562 15:27

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางลินจง พูลบูลย์ อุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นางจันทนา พัดไสว ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการกิจกรรมประชารัฐร่วมพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดชัยนาท ณ วัดป่าสัก ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยมี นายสำราญ นันทนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดงานในพิธี