วันพฤหัสบดี, 01 กุมภาพันธ์ 2561 17:07

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในแหล่งน้ำและแม่น้ำสายหลัก