วันพฤหัสบดี, 14 กันยายน 2560 16:12

คุณลักษณะการเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมพนัีกงานขับรถยนต์