วันพฤหัสบดี, 11 ตุลาคม 2561 14:18

ประกาศมาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท