วันพฤหัสบดี, 05 ตุลาคม 2560 14:08

เงื่อนไขการเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี) ขับเคลื่อน 4 ล้อ