วันพฤหัสบดี, 05 ตุลาคม 2560 14:14

เงื่อนไขการเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตุ้) ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมพนักงานขับรถยนต์