ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/6bde3cb58b479198acb58c0563d78275_S.jpg
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรษา 28 กรกฎาคม 2563
30 ก.ค. 2563
media/k2/items/cache/2579febaabfc9e7c65886eda000425e6_S.jpg
ติดตามการดำเนินงานของที่ปรึกษาฯโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรอุตสาหกรรม และขับเคลื่อนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาเอสเอ็มอีสู่ตลาด 4.0 (OPOAI+Mini ITC)
30 ก.ค. 2563
media/k2/items/cache/99593a80309ccb6ed75a22c9bdbbfce1_S.jpg
ติดตามการดำเนินงานของที่ปรึกษาฯโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรอุตสาหกรรม และขับเคลื่อนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาเอสเอ็มอีสู่ตลาด 4.0 (OPOAI+Mini ITC)
30 ก.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev