ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/6376a76933eb420bec098da667050126_S.jpg
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดชัยภูมิ
09 ธ.ค. 2562
media/k2/items/cache/9b355e6b97bd73e1894b3c1cd59337dd_S.jpg
พิธีเปิดศาลเจ้าเเละจัดงานฉลองศาลเจ้าพ่อวะตะเเบก
08 ธ.ค. 2562
media/k2/items/cache/df15268804d48eb8a1a3df2a43f42055_S.jpg
กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
05 ธ.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev