วันศุกร์, 17 มกราคม 2563 16:14

ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่ 1)

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 14.30 น. นายสมพล  โนดไธสง รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รักษาราชการผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ประชุมตรวจราชการ ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายธงชัย  เมืองสนธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัด และข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สอจ.ชัยภูมิ ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการตรวจราชการดังกล่าว