ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/c377264940d008c12231fd3ca850fcc2_S.jpg
โปร่งใส ประหยัด ดำเนินรอยตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
21 ธ.ค. 2561
media/k2/items/cache/83fa4a9efb24009bba2f1a7515a4bd51_S.jpg
จัดกิจกรรมชี้แจงทำความเข้าใจหลักการสร้างความยั่งยืนของสถานประกอบการกับชุมชน ด้วยธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
14 ธ.ค. 2561
media/k2/items/cache/ede99aa33e27f2047a809348e4f8c3c7_S.jpg
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
07 ธ.ค. 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev