ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/4c4a01eb1afc807dce4a050341b7d5e9_S.jpg
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
02 ก.ค. 2562
media/k2/items/cache/093c3c3b413a9b63c2da8129709e5cf4_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี Kick off โครงการ "จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน" ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562
26 มิ.ย. 2562
media/k2/items/cache/57d939de84b882718fbeb17b714f63c4_S.jpg
ลงพื้นที่ตรวจประเมินความปลอดภัยระบบไฟฟ้าตามโครงการ "จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน" ในวันที่ 23 มิถุนายน 2562
26 มิ.ย. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev