ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/63a160bb68c31aa1ec8a8535e3629d97_S.jpg
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2563
09 ก.ค. 2563
media/k2/items/cache/957e7a1be04f344c75bd22053ec7c2b0_S.jpg
นางสาวรัชนู​ ราชรี​ ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรร​ม​ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ​ CoPs​ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย​
09 ก.ค. 2563
media/k2/items/cache/76d2217a3d8a98f82df5795df17d2825_S.jpg
อุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี ร่วมทำกิจกรรม ASR ตอบแทนสังคม Allies Social Responsibility ร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
09 ก.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev