ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/c44583bff5b437f1c4fe8ededd9ff547_S.jpg
อุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการด้านการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพ เพื่อรองรับการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
22 ต.ค. 2563
media/k2/items/cache/7dd1ab57d351b040bedd06542bca960e_S.jpg
วิศวกรปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
22 ต.ค. 2563
media/k2/items/cache/d7701de1f62a457d1443e70fe0e55e55_S.jpg
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักวิชาการอุตสาหกรรม เข้าร่วมสัมมนาการชี้แจงผลการติดตามและประเมินผล และนำเสนอผลสำรวจ (success case)
15 ต.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev