ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/6e34cc36f5c66ab3876b5965e3d498ac_S.jpg
เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการ ของ นายสุระ เพชรพิรุณ ผู้ตรวจกระทรวงอุตสาหกรรม ณ นาญา รีสอร์ท จ.เพชรบุรี
14 ก.พ. 2563
media/k2/items/cache/fd873d11f2f36764a4675d026a88f8dc_S.jpg
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 เรื่องการกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม
14 ก.พ. 2563
media/k2/items/cache/42b67ba27a7166a708a234acdfe66dca_S.jpg
เข้าร่วมโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ครั้งที่ 5/2563 และ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
13 ก.พ. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev