ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/a7267f033a0bfee6833718ede4afd2a6_S.jpg
ประกาศจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี เรื่อง แจ้งเตือนสถานประกอบการให้ระมัดระวังอัคคีภัยและอุบัติภัยจากการประกอบกิจการโรงงานในช่วงฤดูแล้ง
27 พ.ย. 2563
media/k2/items/cache/b85b99b66aa4c9265f8db355c8a6904b_S.jpg
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ นักวิชาการอุตสาหกรรม เข้าร่วมลงพื้นที่ในการประเมินศักยภาพชุมชน เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CIV ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อสุขภาพบ้านปัถวี
27 พ.ย. 2563
media/k2/items/cache/9937f8cf51e4de109b008a2cc79b8e44_S.jpg
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมอบรมการรับชำระเงินของบริการภาครัฐ (E-Payment Portal of Government)
27 พ.ย. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev