ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/b7cf3fbe2a9edcb8c9c197fe4c35a388_S.jpg
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน พร้อมด้วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ เข้าตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดจันทบุรี
25 ก.พ. 2564
media/k2/items/cache/8711e81d7eedbafa3f03326444d8b742_S.jpg
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัดจันทบุรี
24 ก.พ. 2564
media/k2/items/cache/aa822328b6b629ed9e68a76f46ddca38_S.jpg
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน พร้อมด้วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2560 - 2564
24 ก.พ. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev