folder จัดซื้อจัดจ้าง

Documents

pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 45 download

Download (pdf, 160 KB)

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาเช่ารถกระบะ.pdf

pdf ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี

By 48 download

Download (pdf, 1.34 MB)

EB.5 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจ.pdf