pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 33 download

Download (pdf, 160 KB)

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาเช่ารถกระบะ.pdf