วันพฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2563 13:52

อุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการด้านการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพ เพื่อรองรับการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 22 ตุลาคม 2563
นางสาวกาญจนา ทัพป้อม อุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการด้านการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพ เพื่อรองรับการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมทับทิมจันท์ 1 โรงแรมอีโค่อินน์ อ.เมือง จ.จันทบุรี