วันศุกร์, 06 มีนาคม 2563 15:20

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี จำนวน 3 หลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563