วันอังคาร, 17 กันยายน 2562 13:19

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน