วันอังคาร, 17 กันยายน 2562 13:23

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี