วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2563 15:05

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน (รถกระบะ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563