วันพฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2563 18:04

ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี จำนวน 3 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)