วันศุกร์, 20 มีนาคม 2563 16:22

ประกาศผู้ชนะ การประกวดราคาโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี จำนวน 3 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)