วันศุกร์, 20 มีนาคม 2563 17:21

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี จำนวน 3 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)