วันจันทร์, 23 มีนาคม 2563 17:46

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี จำนวน 3 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)