วันพุธ, 01 เมษายน 2563 15:10

ประกาศผู้ชนะ การประกวดราคาโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี จำนวน 3 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)