วันพฤหัสบดี, 17 กันยายน 2563 10:30

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายให้ร่วมลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบการของผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 16 กันยายน 2563
นางสาววราพร วัชรานนท์ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
และนางสาวศิริธนญาพร ขุนแก้วธีรเมธ ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐาน ได้รับมอบหมายให้ร่วมลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบการของผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี ที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์รับประกันคุณภาพสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี (Chanthaburi Gems & Jewelry Guarantee) ณ จังหวัดจันทบุรี