ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
21 ม.ค. 2563
ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่
16 ม.ค. 2563
ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ ตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ ตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
15 ม.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  4. TOR
  5. ราคากลาง
  6. ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/สัญญาจ้าง
  7. รับสมัครงาน
  8. ดาวน์โหลด
next
prev