กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปี 63

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
24 มี.ค. 2563
กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่ ตรวจสอบติดตาม ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากฝุ่นละออง (PM.2.5 )
กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่ ตรวจสอบติดตาม ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากฝุ่นละออง (PM.2.5 )
23 มี.ค. 2563
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
18 มี.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  4. TOR
  5. ราคากลาง
  6. ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/สัญญาจ้าง
  7. รับสมัครงาน
  8. ดาวน์โหลด
next
prev