d113ad24ad8e806ab94bc8eac072c2c0.jpg

625216f7fe5d2934af3523ac5000a0fe.jpg

9b5687aa2a136306eda6157a8188dae1.jpg

33665f99b5ff275c7a91cb26fa63ac7d.jpg

8477d07720a620fa76261183d17fbb4c.jpg

f80498ea59d0a188c5ac534794bab31e.jpg

0f7395b5f3b06172a62d6763e0e46695.jpg

55d8ab8d95a016c9ebc80b140d752d42.jpg

c985e319c150d19cac921f476305e982.jpg

b2acb2a97e2245cf82135292e333cd83.jpg

01f9367d883d120b86b396221900f905.jpg

300136239c55b1085c0b220a8d86181c.jpg

a409c077127b64487cf691c9bc803074.jpg

6494468b1ac2a9c7077b92f71abca32d.jpg

39c9154e1bc214df3477c1e98124e43e.jpg

87ca471f20fb446e9403ee8c4aabf0f6.jpg

56f87f64ed720d575386867814f23111.jpg

cd613785b2c9b48504fb499fb00ab250.jpg

10ed2fa04df78948771a14479c2ef164.jpg

d01daeebeb705015588fe058f90b15ed.jpg

ab639cd2f6ecdf6c2cd03c392e09ef3d.jpg

3178bca51e28f8e40b9fa514bacb18a5.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/c14c61ea264bc27eb106f3ae0b5a2c19_S.jpg
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
24 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/34c9d541ca826729c105f878792e4df2_S.jpg
พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและพระนารายณ์ พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และดำหัวอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
22 เม.ย. 2562
แอพพลิเคชั่นที่คัดสรรของดี ของเด่น สินค้าที่เชื่อมโยงเรื่องราว วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ ของ 77 จังหวัด
แอพพลิเคชั่นที่คัดสรรของดี ของเด่น สินค้าที่เชื่อมโยงเรื่องราว วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ ของ 77 จังหวัด
17 เม.ย. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  4. TOR
  5. ราคากลาง
  6. ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/สัญญาจ้าง
  7. รับสมัครงาน
  8. ดาวน์โหลด
next
prev