ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท สยามสโตน แอ๊กกริเกรท จำกัด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปี ของชาติ พ.ศ.2562
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท สยามสโตน แอ๊กกริเกรท จำกัด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปี ของชาติ พ.ศ.2562
21 ต.ค. 2562
การประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2564
การประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2564
18 ต.ค. 2562
พิธีปิดและมอบวุฒิบัตร ให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในภาคเหนือด้วยแนวคิดนวัตกรรมภายใต้โครงการการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอาหารด้วยนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
พิธีปิดและมอบวุฒิบัตร ...
11 ต.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  4. TOR
  5. ราคากลาง
  6. ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/สัญญาจ้าง
  7. รับสมัครงาน
  8. ดาวน์โหลด
next
prev