d113ad24ad8e806ab94bc8eac072c2c0.jpg

625216f7fe5d2934af3523ac5000a0fe.jpg

9b5687aa2a136306eda6157a8188dae1.jpg

33665f99b5ff275c7a91cb26fa63ac7d.jpg

8477d07720a620fa76261183d17fbb4c.jpg

f80498ea59d0a188c5ac534794bab31e.jpg

0f7395b5f3b06172a62d6763e0e46695.jpg

55d8ab8d95a016c9ebc80b140d752d42.jpg

c985e319c150d19cac921f476305e982.jpg

b2acb2a97e2245cf82135292e333cd83.jpg

01f9367d883d120b86b396221900f905.jpg

300136239c55b1085c0b220a8d86181c.jpg

a409c077127b64487cf691c9bc803074.jpg

6494468b1ac2a9c7077b92f71abca32d.jpg

39c9154e1bc214df3477c1e98124e43e.jpg

87ca471f20fb446e9403ee8c4aabf0f6.jpg

56f87f64ed720d575386867814f23111.jpg

cd613785b2c9b48504fb499fb00ab250.jpg

10ed2fa04df78948771a14479c2ef164.jpg

d01daeebeb705015588fe058f90b15ed.jpg

ab639cd2f6ecdf6c2cd03c392e09ef3d.jpg

3178bca51e28f8e40b9fa514bacb18a5.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดกิจกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ Gift &​ Lifestyle
พิธีเปิดกิจกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ Gift &​ Lifestyle
12 ก.ค. 2562
สำนักงานอุตสาหกรรม​จังหวัดเชียงใหม่ นำผู้ผลิต ผู้ประกอบการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผลผลิตทางการเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เข้าร่วมงาน Lanna Expo 2019
สำนักงานอุตสาหกรรม​จังหวัดเชียงใหม่ นำผู้ผลิต ผู้ประกอบการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผลผลิตทางการเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เข้าร่วมงาน Lanna Expo 2019
29 มิ.ย. 2562
ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดงาน Lanna Expo 2019 ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย.62 - 7 ก.ค.62
ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดงาน Lanna Expo 2019 ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย.62 - 7 ก.ค.62
14 มิ.ย. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  4. TOR
  5. ราคากลาง
  6. ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/สัญญาจ้าง
  7. รับสมัครงาน
  8. ดาวน์โหลด
next
prev