ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562
ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562
21 ส.ค. 2562
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 เข้าร่วมโครงการโรงงานต้นแบบอุทยานอาหารภาคเหนือ (Northern Thailand Food Valley Pilot Plant)
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 เข้าร่วมโครงการโรงงานต้นแบบอุทยานอาหารภาคเหนือ (Northern Thailand Food Valley Pilot Plant)
19 ส.ค. 2562
ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ ตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ ตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
19 ส.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  4. TOR
  5. ราคากลาง
  6. ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/สัญญาจ้าง
  7. รับสมัครงาน
  8. ดาวน์โหลด
next
prev