กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปี 63

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/cf8e6d8774517d185201878e5ac38ec1_S.jpg
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงาน OPOAI + Mini ITC และออกเยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนกาแฟขุนช่างเคี่ยน
08 ก.ค. 2563
media/k2/items/cache/96b030166727e1c074c130f92b1dc320_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ชม 48-2/2563
26 มิ.ย. 2563
media/k2/items/cache/3e4bbae33eb46663eb16e58461628277_S.jpg
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
24 มิ.ย. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  4. TOR
  5. ราคากลาง
  6. ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/สัญญาจ้าง
  7. รับสมัครงาน
  8. ดาวน์โหลด
next
prev