folder จัดซื้อจัดจ้าง

Documents

pdf การปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง Popular

By 177 download

Download (pdf, 2.52 MB)

มาตรการความโปร่งใสจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

pdf คำสั่ง แต่งตั้งผู้ปิดและปลดประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Popular

By 130 download

Download (pdf, 485 KB)

คำสั่ง แต่งตั้งผู้ปิดและปลดประกาศแผนการจ.pdf

pdf ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

By 70 download

Download (pdf, 3.39 MB)

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี-หมุน.pdf

pdf รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563

By 14 download

Download (pdf, 555 KB)

รายงานวิเคราะห์ (1).pdf