folder จัดซื้อจัดจ้าง

Documents

pdf คำสั่ง แต่งตั้งผู้ปิดและปลดประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By 27 download

Download (pdf, 485 KB)

คำสั่ง แต่งตั้งผู้ปิดและปลดประกาศแผนการจ.pdf

pdf รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2562

By 13 download

Download (pdf, 1.40 MB)

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf