วันจันทร์, 22 เมษายน 2562 14:51

พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและพระนารายณ์ พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และดำหัวอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่