วันศุกร์, 05 กุมภาพันธ์ 2564 15:00

อุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดี สู่ชุมชน

วันนี้ 5 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "อุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดี สู่ชุมชน" โดยนำคาราวาน ฟู๊ดทรัค จากผู้ประกอบการ จังหวัดเชียงใหม่ มาจำหน่ายอาหาร ให้กับส่วนราชการและประชาชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด ณ บริเวณสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และกำหนดจัดกิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์
โดยวันนี้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนให้ความสนใจซื้อสินค้าจำนวนกว่า 100 ราย
มียอดขายประจำวันนี้ประมาณ 5,000 บาท