วันอังคาร, 09 กุมภาพันธ์ 2564 15:01

หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการร่วมกับศูนย์วิจัยเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญอุ้ม วงศ์บุตร อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายอดิศร จตุรพิรีย์ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และนายภาณุพงศ์ ประชากุล วิศวกรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการร่วมกับศูนย์วิจัยเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ ดำเนินการตรวจวัดวิเคราะห์ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ เพื่อเฝ้าระวังฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เพื่อส่งตรวจวัดวิเคราะห์ ของโรงงานลินินแคร์ ประกอบกิจการซักอบรีด โดยคณะผู้ตรวจสอบ ได้ให้คำแนะนำ แจ้งเตือนกำชับให้ ผู้ประกอบกิจการ ระมัดระวัง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน อย่างเคร่งครัด ต่อไป