วันอาทิตย์, 30 มีนาคม 2557 12:24

การศึกษาดูงานเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

การศึกษาดูงานเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ณ จังหวัดลพบุรีและกำแพงเพชร ระหว่าง วันที่ 16-17 พ.ค.56