วันพฤหัสบดี, 11 กรกฎาคม 2562 16:30

ประกาศผู้ชนะเสนอการราคา ประกวดราคาจ้างเหมาการวิเคราะห์ความต้องการในอนาคตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในพื้นที่ภาคเหนือและศึกษาในอนาคต โดยการมองการไกลฯ