วันพฤหัสบดี, 14 กันยายน 2560 16:53

จัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ชม 38-3/2560

วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ชม 38-3/2560 ณ ห้องประชุมชั้น2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมจำนวน 111 ผลิตภัณฑ์ จำแนกตามประเภท ดังนี้  

1.ของใช้ของประดับตกแต่ง  53 ผลิตภัณฑ์

2.ผ้าและเครื่องแต่งกาย 46 ผลิตภัณฑ์

3.สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  6 ผลิตภัณฑ์

4.อาหาร 4 ผลิตภัณฑ์

 

5.เครื่องดื่ม 2 ผลิตภัณฑ์