วันพฤหัสบดี, 02 พฤษภาคม 2562 17:13

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร เกษตรแปรรูปและอาหาร ภายในงาน Lanna Expo ๒๐๑๙ กิจกรรม งานสร้างสรรค์ปั้นแต่ง แหล่งอาหารสร้างมูลค่า พัฒนาสูสากล (Northern Food Valley)