วันพฤหัสบดี, 02 พฤษภาคม 2562 17:15

TOR การจ้างเหมาดำเนินการจัดงานสร้างสรรค์ปั้นแต่ง แหล่งอาหารสร้างมูลค่า พัฒนาสู่สากล (Northern Food Valley)