วันจันทร์, 13 พฤษภาคม 2562 15:09

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ในภาคเหนือ (Open Innovation)