วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2562 10:47

ราคากลางการจ้างเหมาการวิเคราะห์ความต้องการในอนาคตของผู้มีส่วนได้ส่ินเสียในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในพื้นที่ภาคเหนือและศึกษาอนาคตโดยการมองไกลฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562