วันพุธ, 13 พฤศจิกายน 2562 16:02

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สนง.กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้