วันอังคาร, 24 พฤศจิกายน 2563 10:05

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่