วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2563 15:24

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป