ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/18616ec9dd9e1934aeeb20d416f5e5c9_S.jpg
ลงพื้นที่ร่วมติดตามการเข้าให้คำปรึกษาแนะนำของที่ปรึกษาโครงการแก่ผู้ประกอบการภายใต้โครงการยกระดับการประกอบการ SME ภาคเหนือตอนบนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation for Upper Northern SME) ณ ...
22 ต.ค. 2563
media/k2/items/cache/a497b337373aca5d82ea58dbbfcb06ce_S.jpg
ลงพื้นที่ร่วมติดตามการเข้าให้คำปรึกษาแนะนำของที่ปรึกษาโครงการแก่ผู้ประกอบการภายใต้โครงการยกระดับการประกอบการ SME ภาคเหนือตอนบนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation for Upper Northern SME) ณ ...
22 ต.ค. 2563
media/k2/items/cache/54e74905e89724e82e3694744c500a7a_S.jpg
ลงพื้นที่ร่วมติดตามการเข้าให้คำปรึกษาแนะนำของที่ปรึกษาโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรอุตสาหกรรรม และขับเคลื่อนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาวิสาหกิจสู่การตลาด 4.0 (OPOAI + Mini ICT) ณ ...
22 ต.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev