ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/3dc3c3c1262285724fd85141c1cc3d8e_S.jpg
เชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน )
27 ส.ค. 2562
media/k2/items/cache/b757ab02db44a92d61df65ac12b6bfa0_S.jpg
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผู้ประกอบการ
26 ส.ค. 2562
media/k2/items/cache/809c74ac83153514d5e5facd70eb3bfb_S.jpg
ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์จัดจำหน่ายมังคุดของเกษตรกรจังหวัดชุมพรเนื่องจากสภาวะผลผลิตมังคุดล้นตลาดและมีราคาตกต่ำ
24 ก.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev