ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/39b77f7bac97402894d05c2cd41e1547_S.jpg
พวกเราชาวกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมใจ ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
01 ก.พ. 2562
media/k2/items/cache/e30a233befe582cb3b34ef7b8bbc6c21_S.jpg
ประชาสัมพันธ์โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ร่วมมือกับ The British Council ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรม (University – Industry Links)
07 ม.ค. 2562
media/k2/items/cache/edd2a1e4e13d76add1ea160a9f5d0f54_S.jpg
ประชาสัมพันธ์โครงการ Business Brotherhood
07 ม.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev