ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/7b8d8109eca1b9d091a9823a666e6911_S.jpg
การประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
02 ก.ค. 2563
media/k2/items/cache/31433c62b019f0334770e3b69925e265_S.jpg
การประชุมประจำเดือนข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 7/2563
02 ก.ค. 2563
media/k2/items/cache/ec4898fbc1b44c0fd2eda9b4e9edf817_S.jpg
ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2563
30 มิ.ย. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev