ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/c893f9dbf03b7edcf158482ee5a54e22_S.jpg
เข้าร่วมพิธีเดินจารึกแสวงบุญขึ้นพระธาตุดอยตุง “เตียวขึ้นดอย ตวยฮอยครูบา ไหว้สาพระธาตุดอยตุง” ในงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี พ.ศ. 2564 “2003 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ...
25 ก.พ. 2564
media/k2/items/cache/c817b1d99550abcd456400e182e422a6_S.jpg
ประชุมสัมมนาการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
16 ก.พ. 2564
media/k2/items/cache/371bef33b332a8fc442c585b59d1c866_S.jpg
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ครั้งที่ 1/2564
16 ก.พ. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev