ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/f80a4dc492a80e66dfae1617dd23f6de_S.jpg
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการ การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
23 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/e92d08b96843f3e90055d1e9d3efb15e_S.jpg
ขอเชิญท่านผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนา logistics Showcase'62
13 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/2ea55a0f3f52836a8fd2f25df8e907a6_S.jpg
ด่วน!! โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level)
01 พ.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev