ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/9782587534ca19d0b3809b7721c40641_S.jpg
การประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) กับผู้ว่าราชการจังหวัด
15 ม.ค. 2564
media/k2/items/cache/c48f56c275028ca98b38e6efefd749ab_S.jpg
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
14 ม.ค. 2564
media/k2/items/cache/f88bcb37846945e5b5f67d67304990ba_S.jpg
การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
13 ม.ค. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev