วันพุธ, 13 มกราคม 2564 15:49

การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดให้ส่วนราชการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) ของกรมบัญชีกลาง และบริการรับเงินผ่านเครื่อง EDC (บัตรเดบิต/เครดิต) Bill Payment และการรับเงินด้วย QR Code แทนการจ่ายเงินด้วยเงินสด หรือ แคชเชียร์เช็ค เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่มาชำระค่าธรรมเนียม

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ขอแจ้งว่าเริ่มรับชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยจะงดรับค่าธรรมเนียมด้วยเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค และจะให้ชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีดังนี้

1. ระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government)

2. บัตรเดบิตทุกธนาคารที่ออกในประเทศ (ฟรีค่าธรรมเนียม)

3. บัตรเครดิตที่มีสัญลักษณ์ VISA/MASTER ของทุกธนาคาร (มีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรตามที่ธนาคารกำหนด)

4. บัตรเงินสด Cash Card/e-Money Card สำหรับใช้แทนเงินสด ตั้งแต่ 1 - 200,000 บาท ติดต่อซื้อได้ทุกธนาคาร (ฟรีค่ะรรมเนียม)

5. สแกน QR Code รับชำระเงินด้วย Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร (ฟรีค่าธรรมเนียม)

6. การชำระเงินแบบ Bill Payment สามารถชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา