วันพุธ, 12 ตุลาคม 2559 09:19

TOR การจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (กระบะ) เครื่อยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยวิธีสอบราคา