วันจันทร์, 16 ตุลาคม 2560 14:31

ประกาศ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561