วันอังคาร, 30 มกราคม 2561 16:19

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561