วันพฤหัสบดี, 14 กุมภาพันธ์ 2562 16:09

ประกาศจังหวัดเชียงราย ขอเลื่อนการพิจารณาผลการยื่นซองข้อเสนอการจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 โครงการ