วันอังคาร, 23 ตุลาคม 2561 10:59

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562