วันพุธ, 15 เมษายน 2563 09:44

ประกาศจังหวัดเชียงราย จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการยกระดับการประกอบการ SME ภาคเหนือตอนบน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation for Upper Northern SME)